Купала, Я. Паэтычная старонка : вершы, жыццяпіс, творчасць [Электронный ресурс] / Іван Дамінікавіч Луцэвіч // Вершы. Ru : вершы беларускіх паэтаў [Нацыянальны паэтычны партал]. - Режим доступа : http://www.yankakupala.ru (дата обращения: 01.04.2022). - На белорус.яз.

 

*************

 

Булахов, М. Г. Купала Янка [Электронный ресурс] / М. Г. Булахов // Энциклопедия «Слова о полку Игореве» ; Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература  и фольклор». - Режим доступа : http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/es3/es3-1163.htm (дата обращения: 01.04.2022).

 

Купала, Я. Поэмы на белорусском языке и в русском переводе [Электронный ресурс] / Я. Купала // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. - Режим доступа : http://lib.ru/SU/BELORUS/KUPALA/ona.txt (дата обращения: 01.04.2022).

 

Царькова, Л. Купала Янка [Электронный ресурс] / Л. Царькова //Энциклопедия Кругосвет : Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. -  Режим доступа : http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/KUPALA_YANKA.html (дата обращения: 01.04.2022).

 

Янка Купала [Электронный ресурс] / Иван Доминикович Луцевич // База данных «История белорусской науки в лицах» / Центральная научная библиотека им. Я.Коласа НАН Беларуси. - Режим доступа : http://csl.bas-net.by/anewsl.asp?id=5578 (дата обращения: 01.04.2022).